Velkommen til Alnes Hage & Anleggservice AS

Vi utfører følgende tjenester & oppdrag.

 

HAGE & GRØNTANLEGG.

Utemiljø (for flere bilder se referanser.)

-Vedlikehold av hager & grøntanlegg.

-Fornyelse/rehabelitering hager & gøntanlegg.

-Laging av plener.

-Plenklipping.

-Klipping av hekker/busker.

-Beskjæring av fruktre & bærbusker.

-Ugrassprøyting.

-Planering.

-Planting av hekker & planter.

-Tregjerde & nettinggjerder.

 

 

SKOG.

 

- Felling av små og store trær

- Rydding, flishugging av trær & greiner.

- Rydding av stormskadd skog.

- Kvisting/kapping.

- Skogrydding

- Rydding av kantvegetasjon

 

 

DIVERSE.

 

-Belegninggstein.

-Hellelegging.

-Oppsetting av kantstein.

-Oppsetting mur av betongstein/naturstein.

-Betongtrapper.

-Drenering.

-Grøfting.

-Graving.

-Snørydding/vintervedlikehold.

 

 

Har du anna type arbeid du vil ha gjort i hagen,grøntanlegget og skog,

eller rundt huset så kan du ta kontakt med oss for å høre om vi kan utføre

jobben for deg. Vi kan utføre det meste av arbeid utendørs.

 

Vi utfører gratis befaring.

 

Ta kontakt for tilbud og priser.

 

 

Alnes Hage & Anleggservice As

 

 

 

 

 

Alnes Hage og Skogservice